Seahorse_logo_vertikal_positive

Milí rodičia a detičky

Vitajte v našom zázračnom svete. Dovoľte, aby som sa Vám predstavil.  Som morský koník a žijem v škôlke Seahorse so všetkými detičkami. Som strážcom malých pokladov, ktorí navštevujú naše súkromné jasle a škôlku. Nie som na to sám, mám na to úžasných pomocníkov naše pani učiteľky a celý kolektív spolupracovníkov.

Všetci si tu spolu žijeme v krásnom rodinnom domčeku, s úžasným ihriskom a veľkou záhradou. Naším cieľom je vytvoriť pre naše deti bezpečné a láskyplné prostredie, v ktorom môžeme naplno podporovať ich neobmedzený potenciál a rozvíjať ho vo všetkých oblastiach. Veríme, že našou prácou rozvíjame tie najlepšie schopnosti našich detí. 

Od 01.09.2020 je Súkromná materská škola Seahorse zaradená do siete škôl a školských zariadení, čím garantujeme rodičom, že deti môžu u nás absolvovať riadnu predškolskú výchovu.

asdads
asdads

Filozofia

 • našim krédom je kreativita a jedinečnosť. Pri starostlivosti dbáme o to aby sa naše poklady formovali v prostredí, kde sa rozvíja ich prirodzený potenciál, kreativita, základné spoločenské zručnosti a nezabúda sa na vzťah k prírode
 • sme presvedčení, že dieťa treba rozvíjať po všetkých stránkach rovnomerne, takže dbáme rovnako na rozvoj duševnej a fyzickej stránky, rozvoj kreatívnych a logických schopností  ako aj praktických zručností. Podporujeme zážitkovú formu učenia.
 • všetky naše pani učiteľky sú kvalifikované , s vysokoškolským pedagogickým vzdelaním
 • dodržiavame vzdelávací program schválený ministerstvom školstva
 • spolupracujeme s rôznymi školami, inštitúciami, spolupracujeme s detským logopédom a psychológom

Ciele

 • našim cieľom je aby si deti u nás svoje detstvo užili ako sa len dá a popri tom sme im vštepili základnú úctu k životu, ľuďom, prírode, hodnotám a prostrediu odkiaľ pochádzajú
 • naše deti pripravujeme na úspešný vstup nielen do školy ale aj do života
 • zabezpečujeme všestranný harmonický rozvoj dieťaťa v súlade s jeho vekovými možnosťami a osobitosťami – deti si u nás rozvíjajú reč, myslenie, pohybovú zdatnosť, pracovnú zručnosť, estetické cítenie a osvojujú si základné kultúrne a hygienické návyky
 • vedieme ich k samostatnosti, podporujeme ich individualitu, ale zároveň ich motivujeme k tímovému duchu
 • detičky máme rozdelené do tried podľa veku

Strava

 • zdravá a plnohodnotná strava je neodmysliteľnou súčasťou Škôlky a Jasličiek Seahorse. Náš jedálny lístok je pripravovaný v spolupráci s nutričným poradcom. Strava pre deti je zostavená komplexne na celý deň a tvorí vyváženú stranu bohatú na vitamíny a minerály. Uprednostňujeme kvalitné potraviny, celozrnné výrobky, veľa ovocia a zeleniny a ľahko stráviteľné mliečne výrobky, ktoré nám pripravuje dodávateľ (nie polotovary),
 • v prípade potreby zabezpečíme stravu aj pre celiatikov a diabetikov či iné špecifické diéty, 
 • naše deti zdravú stravu nielen konzumujú, ale aj si ju pestujú. V našej záhradke sa spolu staráme o paradajky, papriku, bylinky, maliny, černice.... a máme aj veľkú čerešňu srdcovku.

Výhody

 • každý posledný piatok v mesiaci môžu deti zostať spinkať v škôlke (Piatková noc v Seahorse)
 • možnosť víkendového opatrovania v priestoroch škôlky
 • škôlky v prírode
 • predškolká príprava
 • kvalifikovaný personál
 • oslava narodenín pre deti
 • 20% zľava zo školného pri chorobe
 • 10 dní v roku vôbec neplatíte
 • možnosť dovozu a odvozu detí

AKTIVITY

horse-white

V našej škôlke organizujeme krúžky a kurzy pre deti od 2 do 7 rokov. Deti si môžu vybrať zo širokej škály krúžkov, ktoré deti rozvíjajú po pohybovej, estetickej či hudobnej stránke. Deti učia externí spolupracovníci, všetci sú v danom odbore kvalifikovaní a k deťom pristupujú hravou formou.

GOLF

Určené pre deti vo veku od 3 do 7 rokov

VIAC INFORMÁCIÍ

Na čo sa golf zameriava?

 • je to šport, pri ktorom sa trénuje tak motorika tela ako aj strategické myslenie
 • okrem samotnej hry a športu má  golf aj ďaľší rozmer a to cibrenie etikety, slušného správania a deti sa pri golfe učia ctiť si pravidlá

Ako prebieha vyučovanie?

 • používame špeciálne detské pomôcky určené na hru golfu pre deti, deti sa jednoduchou zábavnou formou učia základy golfu a jeho pravidiel
 • čas 45 minút, 1x do roka 2 týždne

ANGLIČTINA

Určené pre deti vo veku od 2 do 7 rokov

VIAC INFORMÁCIÍ

Ako prebieha hodina?

 • kurz angličtny je vedený tak ako keby sa deti učili materinský jazyk, deti si osvojujú jednoduché vety a slovné spojenia s aktivitami
 • Angličtina sa vyučuje formou hier, cvičenia, pesničiek, básničiek a rozprávok
 • čas 25 až 40 minút, 2 až 4 x do týždňa v rámci doobedného programu

TANEC

Určené pre deti vo veku od 2 do 7 rokov

VIAC INFORMÁCIÍ

Na čo sa zameriava?

 • formou hier, riekaniek, pesničiek a tancov približuje a zoznamuje deti s tradíciami a kultúrou
 • tanec rozvíja motoriku a správne držanie tela

Ako prebieha hodina?

 • deti sa hrajú jednoduché hry, ktoré pochádzajú z rozličnej tvorby
 • učia sa riekanky , pesničky spolu s tradíciami, ktoré sa viažu k jednotlivým ročným obdobiam
 • čas 45 minút, 1x do týždňa zaraďujeme do edukácií

JOGA

Určené pre deti vo veku od 3 do 7 rokov

VIAC INFORMÁCIÍ

Na čo sa cvičenie jogy zameriava?

 • dostatočný pohyb v kombinácii s relaxačnými cvičeniami napomáha odbúravať nadmernú hyperaktivitu
 • nesúťaživé prostredie zamerané na poukázanie ľudských hodnôt u človeka, akými sú napríklad dobro, láskavé chovanie, hovorenei pravdy na hodinách ponúka možnosť deťom stať sa medzi sebou dobrými kamaratmi

Ako prebieha vyučovanie?

 • na hodinách jógy deti prenikajú do sveta zvierat cez veselé polohy ako sú mačka, pes, kobra, motýlik, ťava napodobňovaním ich charakteristických vlastností
 • deti si rozvíjajú schopnosť predstavivosti a pohybom podporujú pevnosť tela a chrbtice
 • deti sa počas cvičenia učia prirodzene dýchať, mnohé z pozícií uľavujú dýchacie problémy, v niektorých prípadoch vedia eliminovať či odstrániť problémy s astmou
 • čas 25 minút v rámci ranného cvičenia, 2x do týždňa

FIT LOPTY

Určené pre deti vo veku od 3 do 7 rokov

VIAC INFORMÁCIÍ

Na čo sa cvičenie na fit loptách zameriava?

 • aktívne nacvičujeme správny sed, cvičenie má preventívny aj nápravný účinok a poskytuje aj veľkú dávku radosti a zábavy
 • na lopte musia deti neustále udržiavať rovnováhu a dochádza ku posilneniu svalového korzetu
 • samotné sedenie na nestabilnej sférickej ploche núti zapájať do činnosti svaly hlbokého stabilizačného svalového systému

Ako prebieha cvičenie?

 • cvičenie je nastavené rituálne rovnako, umožňuje detičkám lepšie si zapamätať jednotlivé cviky a tak sa tešiť na ďaľšiu pesničku, ktorú budú po pár hodinách poznať a spájať si  s konktrétnym pohybom
 • čas 25 minút v rámci ranného cvičenia, 2x do týždňa

AEROBIC

Určené pre deti vo veku od 3 do 7 rokov

VIAC INFORMÁCIÍ

Na čo sa pri aerobicu zameriavame?

 • krúžok je zameraný na tanec a pohybovú prípravu, pri nácviku jednoduchých choreografií dbáme na správne držanie tela, ladnosť pohybov, pohybovú pamäť a predovšetkým na športovanie pre zdravie a zábavnú formu tanečnej lekcie

Ako prebieha cvičenie?

 • zostavy a cvičenia tancujeme na obĺúbené a populárne skladby
 • čas 25 minút v rámci ranného cvičenia, 1x do týždňa

FUTBAL

Pre chlapcov vo veku od 3 do 7 rokov

VIAC INFORMÁCIÍ

Na čo sa futbal zameriava?

 • je to šport, pri ktorom sa trénuje tak motorika tela ako aj strategické myslenie
 • okrem samotnej hry a športu má aj iný rozmer a to učenie sa pracovať v tíme, dodržiavať pravidlá hry

Ako prebieha vyučovanie?

 • chlapci na tréningu behajú, učia sa pracovať s loptou,  učia sa základné pravidlá futbalu
 • čas 45 minút, 1x do týždňa, poobede

VÝTVARNÁ V.

Určené pre deti vo veku od 3 do 7 rokov

VIAC INFORMÁCIÍ

Na čo sa zameriava?

 • deti sa učia experimentovať s farbami a nožničkami. Hmatové vnímanie uvoľňuje napätie, deti si môžu vykúšať svoje zručnosti
 • cieľom je rozvíjať fantáziu, tvorivosť a kreativitu a zároveň rozvíjať jemnú motoriku rúk, ktorá uľahčí deťom zručnosť v písaní

Ako  prebieha hodina?

 • zábavnou formou, deti sa hrajú, kreslia, strihajú, lepia
 • čas 30 minút, 1x týždenne, poobede

CENNÍK

horse-dark
asdads

JASLE
 
 

Cena: 375 Eur/mesiac + strava 4,5 Eur /deň

VIAC

V cene je zahrnuté:

starostlivosť o dieťa od 7:00- do 17:30

edukačné aktivity v slovenskom a anglickom jazyku

logopedické vstupné poradenstvo

krúžky: angličtina, cvičenia, edukačné aktivity

hygienické potreby- zubná kefka, pasta, opaľovací krém, vlhké utierky

perinky a návliečky

didaktické pomôcky, spotrebný materiál

divadelné predstavenia a akcie v priestoroch škôlky

výlety mikrobusom podľa témy ( detská farma, Zoo, Bibiana....)

narodeninová oslava vášho dieťatka s kamarátmi v škôlke (darček, fotografie pre rodičov)

Cena nezahŕňa:

externé krúžky a kurzy – cena bude zodpovedať danej ponúknutej aktivite

piatková noc-25 Eur/ noc

opatrovanie po 17:30 – 5 Eur/ každá začatá hodina

opatrovanie počas víkendov v priestoroch škôlky- 8 Eur /hodina

BONUS:

V prípade choroby dieťaťa – na základe lekárskeho potvrdenia o absencii zo zdravotných dôvodov doručeného do troch  dní od nástupu dieťaťa po chorobe do jaslí sa školné zníži o 20% dennej sadzby za každý vymeškaný deň;

V prípade nariadenej karantény  - za každý vymeškaný deň  sa znižuje školné o 30% dennej sadzby dennej sadzby ;

SANITÁRNY TÝŽDEŇ:

Sanitárny týždeň – Seahorse si vyhradzuje právo zatvoriť jasle na 1 týždeň v roku ( 5 pracovných dní), zo sanitárnych dôvodov.  Túto skutočnosť je povinná oznámiť rodičom mesiac dopredu. 

asdads

JASLE / škôlka - poldenná starostlivosť alebo 3x do týždňa

Cena: 345 Eur/mesiac + strava 4 Eur/deň

VIAC

V cene je zahrnuté:

starostlivosť o dieťa od 7:00- do 12:30

edukačné aktivity v slovenskom a anglickom jazyku

logopedické vstupné poradenstvo

krúžky: angličtina, fit lopty, joga, pohybové aktivity

hygienické potreby- zubná kefka, pasta, opaľovací krém, vlhké utierky

perinky a návliečky

didaktické pomôcky, spotrebný materiál

divadelné predstavenia a akcie v priestoroch škôlky

výlety mikrobusom podľa témy ( detská farma, Zoo, Bibiana....)

narodeninová oslava vášho dieťatka s kamarátmi v škôlke (darček, fotografie pre rodičov)

Cena nezahŕňa:

externé krúžky a kurzy – cena bude zodpovedať danej ponúknutej aktivite

piatková noc-25 Eur/ noc

opatrovanie po 17:30 – 5 Eur/ každá začatá hodina

opatrovanie počas víkendov v priestoroch škôlky- 8 Eur /hodina

BONUS

V prípade choroby dieťaťa – na základe lekárskeho potvrdenia o absencii zo zdravotných dôvodov doručeného do troch  dní od nástupu dieťaťa po chorobe do škôlky/jaslí sa školné zníži o 20% dennej sadzby za každý vymeškaný deň (platí len pri poldennej starostlivosti). Deti navštevujúce škôlku alebo jasle 3 x do týždňa si môžu voľné dni nahradiť.

karanténa  -za každý vymeškaný deň sa znižuje školné o 30% dennej sadzby (denná sadzba na zľavu je 17 eur)

sanitárny týždeň – Seahorse si vyhradzuje právo zatvoriť škôlku na 1 týždeň v roku ( 5 pracovných dní), zo sanitárnych dôvodov.  Túto skutočnosť je povinná oznámiť rodičom mesiac dopredu. 

asdads

Škôlka
 
 

Cena: 375 Eur/mesiac + strava 4,5 Eur /deň

VIAC

V cene je zahrnuté:

starostlivosť o dieťa od 7:00- do 17:30

edukačné aktivity v slovenskom a anglickom jazyku

logopedické vstupné poradenstvo

krúžky: angličtina, fit lopty , joga, golfový kurz

hygienické potreby- zubná kefka, pasta, opaľovací krém, vlhké utierky

perinky a návliečky

didaktické pomôcky, spotrebný materiál

divadelné predstavenia a akcie v priestoroch škôlky

výlety mikrobusom podľa témy ( detská farma, Zoo, Bibiana....)

narodeninová oslava vášho dieťatka s kamarátmi v škôlke (darček, fotografie pre rodičov)
 

Cena nezahŕňa:

externé krúžky a kurzy – cena bude zodpovedať danej ponúknutej aktivite

piatková noc-20 Eur/ noc

opatrovanie po 17:30 – 5 Eur/ každá začatá hodina

opatrovanie počas víkendov v priestoroch škôlky- 8 Eur /hodina

BONUS:

V prípade choroby dieťaťa – na základe lekárskeho potvrdenia o absencii zo zdravotných dôvodov doručeného do troch  dní od nástupu dieťaťa po chorobe do jaslí sa školné zníži o 20% dennej sadzby za každý vymeškaný deň;

V prípade nariadenej karantény  - za každý vymeškaný deň  sa znižuje školné o 30% dennej sadzby;

SANITÁRNY TÝŽDEŇ:

Sanitárny týždeň – Seahorse si vyhradzuje právo zatvoriť jasle na 1 týždeň v roku ( 5 pracovných dní), zo sanitárnych dôvodov.  Túto skutočnosť je povinná oznámiť rodičom mesiac dopredu. 

DENNÝ REŽIM

horse-white
Hviezdica
Chobotnica3
Konik-1

Morské hviezdičky - 1 až 2 roky

07:00 – 08:45                       príchod detičiek

07:00 – 08:45                       námetové hry  a didaktické aktivity

08:45 – 09:00                       cvičenie s hudbou a riekankou

09:00 – 09:30                       hygiena, desiata

09:30 – 10:15                         edukačné aktivity, hry, individuálne  a skupinové aktivity, angličtina

10:15 – 11:20                          pobyt vonku, vychádzka, hry na dvore, základy samoobslužných činností

11:20 -  12:30                       hygiena, obed, základy samoobslužných činností

12:30 – 14:30                       čítanie, počúvanie rozprávky, spinkanie, poobedný oddych

14:30 – 15:30                       vstávanie, hygiena, olovrant

15:30 – 17:30                       poobedňajšie hry, pobyt vonku, krúžok

15:30 – 17:30                       odchod detičiek domov

Chobotničky - 3 až 4 roky

07:00 – 08:45                       príchod detičiek

07:00 – 08:45                       námetové hry  a didaktické aktivity

08:45 – 09:10                       ranné cvičenie, jóga, fit lopty,  aerobic

09:10 – 09:30                       hygiena, základy stolovania, desiata

09:30 – 10:00           edukačné aktivity v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0, predprimárne vzdelávanie detí , 2x do týždňa edukačná aktivita v anglickom jazyku

10:00 – 10:15           ranný kruh, kalendár, morálne diskusie

10:15 – 11:20           pobyt vonku, vychádzka, hry na dvore, intenzívna príprava na zvládnutie samoobslužných činností, hygiena

11:20 -  12:30           obed, základy samoobslužných činností – príprava na oddych

12:30 – 14:30                       čítanie, počúvanie rozprávky, spinkanie, poobedný oddych

14:30 – 15:30                       vstávanie, hygiena, olovrant

15:30 – 17:30                       poobedňajšie hry,  krúžky, pobyt vonku, krúžok

15:30 – 17:30                       odchod detičiek domov

Morskí koníkovia - 5 až 6 rokov

07:00 – 08:45                       príchod detičiek

07:00 – 08:45                       námetové hry  a didaktické aktivity

08:45 – 09:10                       ranné cvičenie, jóga, fit lopty,  aerobic

09:10 – 09:30                       hygiena, základy stolovania, desiata

09:30 – 10:00           edukačné aktivity v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0, predprimárne vzdelávanie detí,  4x do týždňa edukačná aktivita v anglickom jazyku

10:00 – 10:15           ranný kruh, kalendár, morálne diskusie

10:15 – 11:20           pobyt vonku, vychádzka, hry na dvore, intenzívna príprava na zvládnutie samoobslužných činností, hygiena

11:20 -  12:30           obed, základy samoobslužných činností – príprava na oddych

12:30 – 14:30                       čítanie, počúvanie rozprávky, spinkanie, poobedný oddych

14:30 – 15:30                       vstávanie, hygiena, olovrant

15:30 – 17:30                       poobedňajšie hry,  krúžky, pobyt vonku, krúžky

15:30 – 17:30                       odchod detičiek domov

KONTAKTUJTE NÁS

horse-white

KONTAKTNÉ ÚDAJE

 

Škôlka Seahorse
Padlých hrdinov 8
821 06 Bratislava

 

www.skolkaseahorse.sk
info@skolkaseahorse.sk
fb: jasleskolkaseahorse
tel: 0914 234 750

 

v prípade neprítomnosti dieťaťa/ odhlásenie stravy: 0914 234 750

detičky môžete prihlasovať počas celého roka

 

ONLINE PRIHLÁŠKA

Výberové konanie do funkcie riaditeľky Súkromnej materskej školy Seahorse.

Kvalifikačné predpoklady:

- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle
zákona č. 138/20019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania

Zoznam požadovaných dokladov:

- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- overená kópia osvedčenia o vykonaní 1.atestácie
- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
- profesijný životopis
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 138/20019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,1)
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/20019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Predpokladaný termín nástupu 1.9.2020

Ponúkaný plat 1200€